วันอังคารที่3พฤศจิกายน 63

วันอังคารที่3พฤศจิกายน 63
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่
ตลอดถึงสามเณรและผู้ปฎิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
——————————–
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรเข้าสอบพระปริยัติธรรม นักธรรมโท นักธรรมเอก ณ.วัดทุ่งสว่าง
ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรแม่ชีวันนี้จำนวน 700รูป/คน
———————————–
ถวายน้ำดื่มมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จำนวน4,800ขวด
————————————–
ถวายเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ xerox รุ่น doc v-3060
พระครูเกษมธรรมสุนทร
เจ้าคณะตำบลนาฝาย 
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเทพนิมิต 
ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
—————————————
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยเพื่อความเจริญรุ่งเรื่องแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญพระธรรมใดที่ท่าน
ศึกษาแตกฉานจนเกิดปัญญาแล้ว ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในพระธรรมของพระพุทธองค์เจริญอยู่ในเส้นทางอันประเสริฐด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ