วันอังคารที่28มิถุนายน 2565

วันอังคารที่28มิถุนายน 2565
คณะศิษย์จากทิศทั้งสี่เป็นเจ้าภาพ
บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แก่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙,Ph.D,อัคคมหาบัณฑิต)

  • อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
  • อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
  • อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
  • อดีตรองอธิการบดี ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ทอดผ้าป่าถวายปัจจัยจำนวน400,020บาท
ร่วมบุญสร้างโรงเรียน
มหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาท
(วิทยาลัยบาฬีพุทธโฆษ)
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ถวายปัจจัยจำนวน300,000บาท
ร่วมบุญสร้างแผงโซล่าเซล
ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายปัจจัยจำนวน300,000สนับสนุนการปฏิบัติธรรม
ณ.ไร่เพชรภาวนา ป่าบุญปัญญา
จ.กาฬสินธ์

ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรแก่
พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
โครงการจาริกธุดงค์ผามออีแดงสู่เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

น้อมอุทิศถวาย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ด้วยสำนึกในพระคุณหาที่สุดมิได้

เกล้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ถวายภัตตาหารปัจจัย ผ้าไตร และจิปาถะตลอดงาน
รวมเป็นเงิน2,000,000บาทเศษ
ความสำเร็จใดที่ปรากฏในงานบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้
เกิดขึ้นจากศรัทธาของญาติโยมที่ร่วมบุญมาทุกบาททุกสตางค์

ขอความสุขความสำเร็จจงเกิดขึ้นแก่ทุกท่านเช่นเดียวกัน

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ