วันอังคารที่26มกราคม2564

วันอังคารที่26มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
เข้าปริวาสกรรมปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.วัดใต้ ต.เมืองคง 
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ถวายอิฐแดงปูลานปฎิบัติธรรม ณ.วัดมะฟัก ต.กุง อ.ราษีโศล
จำนวน30,000ก้อน

ถวายน้ำดื่ม5,600ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม 
ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์ สามเณร
วัดหนองชะโด ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ