วันอังคารที่26ตุลาคม 2564

วันอังคารที่26ตุลาคม 2564
พระพุทธคุณนัง
ข้าพเจ้าขอถวายชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สรณะณังคัจฉามิ
พระธรรมคุณนัง
ข้าพเจ้าขอถวายชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สรณะณังคัจฉามิ
พระสังฆคุณนัง
ข้าพเจ้าขอถวายชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สรณะนังคัจฉามิ

ข้าพเจ้าน้อมถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยเป็นบริวารกฐิน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ทำหน้าที่อุบาสิกาเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
แห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป และเพื่อพระนิพพานในที่สุด

ท่านทั้งหลายจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร อุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ