วันอังคารที่25กุมภาพันธ์ 2563

วันอังคารที่25กุมภาพันธ์ 2563

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ที่อยู่ปริวาสกรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญใหญ่
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ทุกท่านสุขภาพ
แข็งแรง เจริญในหน้าที่การงานสมความปรารถนาทุกประการ
เทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ