วันอังคารที่24พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่24พฤษภาคม 2565

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายปัจจัยทอดผ้าป่า 2565 กองครั้งที่2
ยอดรวม427.5กอง
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
เดินธรรมยาตราวัดไตรสิกขาสู่วัดพระธาตุนาดูน
ณ.วัดพิชัย ต.โคกสะอาด
อ. วังสามหมอ จ.อุดรธานี

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ประชาสัมพันธ์
ท่านสามารถร่วมบุญทอดผ้าป่าได้ทุกวัน
ตามกำลังศรัทธา บัญชีกสิกร 6332114318 ทศพร วชิระบำเพ็ญ
ปัจจัยที่ท่านโอนมาร่วมทอดผ้าป่าทุกวันถึงสะดือเมืองมหาสารคาม

อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญทุกวัน
ขอให้ทรัพย์ที่ร่วมบุญมางอกเงยเหมือนรวงข้าวด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ