วันอังคารที่24พฤศจิกายน2563

วันอังคารที่24พฤศจิกายน2563
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร 
ณ.พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์
หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์
ระยะทางจากจ.ภูเก็ตถึงนครปฐม

พระสงฆ์สามเณร
เดินถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อสละ ละวางกิเลสในตนเดินเท้าเปล่า ฉันมื้อเดียว

เดินโปรดมนุษย์และเทวดาด้วยการบิณฑบาตร อยู่ป่าเป็นวัตร
แผ่เมตตาให้สรรพวิญญาน สรรพสัตว์ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าถ้ำเจ้าเหมืองเจ้าแผ่นดิน เจ้าเขา เจ้าเขื่อน รุกขเทวดานางไม้
แผ่เมตตาให้แก่ดวงพระวิญญานผู้มีพระคุณที่กู้ชาติกู้แผ่นดิน
คุณหญิงจัน คุณหญิงมุก ณ.เมืองถลาง เมื่อครั้งสงครามเก้าทัพ
และดวงวิญญานต่างชาติต่างภาษาที่มาล้มตายด้วยภัยสึนามิ

อำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยสะเทือนทั่วเมืองภูเก็ต
ชาวพุทธต่างรอใส่บาตรด้วยใจที่ศรัทธา

พระสงฆ์ทำหน้าที่เป็นเนื้อนาบุญของโลก
เดินสงบนิ่ง ด้วยคุณแห่งศีล
เปิดบาตรรับบิณฑบาตร 
เห็นแล้วสงบเย็นเป็นสุขมหาศาล

..สังโฆเมนาโถ..
..พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ