วันอังคารที่23มิถุนายน 2563

วันอังคารที่23มิถุนายน 2563
ถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ สามเณร วัดห้วยหุงเกลือ ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา จำนวน4,800ขวด

ถวายอุปกรณ์การศึกษาคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะครบชุด ถาายตู้เย็น
สำหรับแช่น้ำดื่มใช้ส่วนรวมแก่พระนิสิตปริญญาตรี 
วิทยาเขตศึกษาบาฬีพุทธโฆษ ต.มหาสวัสดิ์ อ.ศาลายา จ.นครปฐม

ถวายน้ำดื่มพระสงฆ์สามเณรวัดลำชะล่า อ.หัวดง จ.พิจิตร จำนวน4,800ขวด

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
เงินที่ทุกท่านร่วมบุญมาทุกบาททุกสตางค์ทำหน้าที่ของบุญที่แจ้งให้ทราบนี้นะคะ ตามความจำเป็นที่เร่งด่วน
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ