วันอังคารที่2กุมภาพันธ์ 2564

วันอังคารที่2กุมภาพันธ์ 2564
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
เวลา 10.00 น.ทำบุญสวดทักษิณานุปาทาน
ครบรอบอายุ ๘๐ ปี ชาตกาล 
     เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์                
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

พิธีถวายรถแบคโฮขนาดเล็ก 

ร่วมทอดผ้าป่าสร้างอุโบสถวัดป่านาดี

ร่วมทอดผ้าป่าสรา้งศาลาวัดหนองสะมอน

มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน
ในเขตอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

มอบพระพุทธรูปให้โรงเรียน

เพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยะบูชาแด่
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์

น้อมกราบถวายด้วยความเคารพและอาลัย
ในเจ้าประคุณสมเด็จ

เกล้า
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ