วันอังคารที่18มกราคม2565

วันอังคารที่18มกราคม2565
ประกาศอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์
ข้าพเจ้าทำหน้าที่เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
ตลอดโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติปี2564-2565
วัดทางสาย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ถึงวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลดลบันดาลให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีฐานะอันประเสริฐเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฏหมาย
ทำนุบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรหลาน
บริวารบริษัทและสามารถทำนุบำรุง
เนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาทุกโอกาสด้วยเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

Enter a comment