วันอังคารที่16มิถุนายน 2563

วันอังคารที่16มิถุนายน 2563
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี และอุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าปริวาสปฎิบัติธรรมจำนวน 300/400รูป/คน

ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ท่านสามารถร่วมบุญใหญ่ได้ตามกำลังศรัทธา ที่บัญชีกสิกร  633-2114-318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ