วันอังคารที่15ธันวาคม2563

วันอังคารที่15ธันวาคม2563

วันนี้วันขึ้น1ค่ำเดือนยี่ปีชวด
โครงการเดินจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ์
จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
จุดฉันท์ภัตตาหาร
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 
สำนักสงฆ์ทับจาก ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง

จุดพักปักกลดคืนวันที่ 15 ธันวาคม 63 วัดสุวรรณรัตนาราม(
เจ้าคณะอำเภอกระบุรี) 
& โรงเรียนไทยรัฐวิทยา97 อ.กระบุรี จ.ระนอง
———————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน659รูป
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————
ร่วมทอดผ้าป่าซื้อที่ดินสร้างวัดกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่

กราบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————–

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ