วันอังคารที่14มิถุนายน 2565

วันอังคารที่14มิถุนายน 2565

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด
งานสมโภชถวายลานธรรมเพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ณ.มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

ทำบุญใส่บาตรงานปริวาสกรรมประจำปี2565
ถวายมหาสังฆทาน ทอดผ้าบังสกุล
ภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์ที่ศึกษาท่องจำพระปาติโมกข์ ณ.วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ