วันอังคารที่14ธันวาคม 2564

วันอังคารที่14ธันวาคม 2564
น้อมถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่เข้าปริวาสกรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ