วันอังคารที่13เมษายน 2564

วันอังคารที่13เมษายน 2564

ถวายสังฆทานเนื่องในวันสงกรานต์
แก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 

ผลบุญที่ข้าพเจ้ากระทำมาตลอดชีวิต
จงส่งผลให้ทุกท่าน สุขกาย สุขใจ
สุขภาพแข็งแรง เดินทางปลอดภัย 
เจริญด้วยอายุ สุขะ พละ ปฏิพาน ธนสารสมบัติ
ทุกประการเทอญ

อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ