วันอังคารที่11กุมภาพันธ์ 2563

วันอังคารที่11กุมภาพันธ์ 2563
ร่วมติดตามคณะธรรมยาตราจังหวัดสกลนครถึงจังหวัดนครพนม วันที่7-17กุมภาพันธ์ 2563

ถวายสังฆทานภัตตาหารแด่คณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่และคณะอุบาสกอุบาสิกาที่ร่วมเดินธรรมยาตราจำนวน500/600รูปคน

คณะแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญปราวนาถวาย

ภัตตาหารน้ำดื่มน้ำปานะตลอดโครงการ

ท่านทั้งหลายปัจจัยของท่านที่โอนมาทุกบาททุกสตางค์
ได้นำทำอาหารถวายพระเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลาย
จงอนุโมทนาบุญนี้เถิด
เมื่อท่านอนุโมทนาแล้วขออำนาจแห่งทาน
ที่ข้าพเจ้าได้ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาศีล ปฎิบัติธรรมยาตราจงส่งผลให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฎิพาน ธนสารสมบัติเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ