วันอังคารที่1ธันวาคม2563

วันอังคารที่1ธันวาคม2563
จุดพักฉันเพล
ณ.วัดปากวีป อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

เป็นผู้แทนเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
จำนวน659รูป
เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา 
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
..ย่างหนอ ..เหยียบหนอ..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ