วันอังคารที่ 9พฤศจิกายน 2564

วันอังคารที่ 9พฤศจิกายน 2564
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและญาติโยม
งานทอดกฐินวัดหนองสะมอน ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม400โหลจำนวน4,800ขวด
ร่วมงานทอดกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรม
ธรรมโมลี ต.หมูสี
อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม400โหลจำนวน4,800ขวด
ร่วมงานทอดกฐินสำนักวิโรจนาราม

งุยเตาอูกัมมัฏฐาน ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ