วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

..วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562..

..คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินวัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาร์ 50,000 บาท
..ทอดกฐินวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562..

..ถวายปัจัยร่วมทอดกฐินสำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 50,000 บาท
..ทอดกฐินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562..

..ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินวัดวังกระดี่ทอง จ.พิจิตร 50,000 บาท
..ทอดกฐินวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562..

..ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินวัดลำชะล่า จ.พิจิตร 50,000 บาท
..ทอดกฐินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562..

..บุญกฐินที่ทุกท่านร่วมบุญมาปีนี้..ทอดกฐินทั้งหมด 20 วัด..

..ตั้งนะโมสามจบ..อ่านออกเสียงนะคะ..

..ผลบุญจากการทอดกฐิน..จงเป็นไปเพื่อประโยชน์..เพื่อความสุข..ของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..