วันอังคารที่ 30พฤศจิกายน 2564

วันอังคารที่ 30พฤศจิกายน 2564

ถวายภัตตาหารแก่พระธุดงค์300-350รูป
โครงการจาริก อุทยานธรรมดงยางสู่วัดไพรพัฒนา
จ ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ