วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถวายน้ำดื่มสถานปฎิบัติธรรมโมลี ปากช่อง นครราชสีมา 4,800 ขวด ถวายปัจจัยซื้ออุปกรณ์เครื่องกระจายเสียงสนานีวิทยุวัดภุมรินทร์กุฎีทอง

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ถวายน้ำดื่มสถานปฎิบัติธรรมโมลี ปากช่อง นครราชสีมา
4,800 ขวด

ถวายปัจจัยซื้ออุปกรณ์เครื่องกระจายเสียงสนานีวิทยุวัดภุมรินทร์กุฎีทอง
อนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านส่งมา
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลดลบันดาลให้เกิด
ทรัพย์ทั้งภายในและภายนอก สุขกายสุขใจ สุขภาพแข็งแรง
สมความปรารถนาตลอดกาลและนานเทอญ