วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ทำบุญถวายอาหารสดสำหรับปรุงถวายพระสงฆ์สามเณร..อุบาสก..อุบาสิกา..ณ สถานปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

อนุโมทนาบุญร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญนะคะ

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

ทำบุญถวายอาหารสดสำหรับปรุงถวายพระสงฆ์สามเณร..อุบาสก..อุบาสิกา..ณ สถานปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

: ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ปลาทับทิมสด 30 ตัว
: ปลาซาบะ 2 ลัง
: ปลาดอลี่ 2 ลัง
: น่องไก่ 20 โล
: เนื้อไก่บด 20 โล
: กุ้งขาวสด 2 ลัง
: หมูสไลค์ 20 โล
: เนื้อหมูบด 20 โล
: หมูสามชั้น 20 โล
: ทอดมัน 10 ถุง

โดยคุณกฤษดา ดาปาน และครอบครัว เป็นตัวแทนคุณแม่นำถวาย
———————————-

..ขอให้บุญที่มีโอกาสถวายความอุปถัมภ์แก่พระสงฆ์ที่มีความเพียรประพฤติปฎิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จงส่งผลให้ข้าพเจ้ามี่สติรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมจนถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..