วันอังคารที่ 2พฤศจิกายน

วันอังคารที่ 2พฤศจิกายน
น้อมถวายน้ำดื่ม4,800ขวด
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดหนองขาม

ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ