วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ..ถวายภัตตาหารเช้าเพลแก่พระสงฆ์นิสิตมหาวิทยาลัยบาลีพุทธโฆษ

-::วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562::-

..ถวายภัตตาหารเช้าเพลแก่พระสงฆ์นิสิตมหาวิทยาลัยบาลีพุทธโฆษ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ในงานปฐมนิเทศปี 2562 ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครฯ

..ขออนุโมทนากับ
ดร.ภิญญาลักษณ์ กีรติพัฒนนันท์
คุณอุดมลักษณ์ กริตโสภณ
คุณธนวรรณ เยี่ย และทุกท่านที่ร่วมบุญด่วน..

..ขออานุภาพแห่งการถวายสังฆทาน..จงส่งผลให้ทุกท่าน..เจริญด้วย..อายุ..วรรณะ..สุขะ..พละ..ปฎิพาน..ธนสารสมบัติ..ธนสารสมบัติเทอญ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..