วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 อาหารพร้อมรับประทาน ณ.โรงแรมศุภสิรีวิว จ.อุบลราชธานี…

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

อาหารพร้อมรับประทาน ณ.โรงแรมศุภสิรีวิว จ.อุบลราชธานี
แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสพภัยน้ำท่วมพร้อมแล้วค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ