วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ทำอาหารพร้อมรับประทานมอบให้ผู้ประสพภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

ทำอาหารพร้อมรับประทานมอบให้ผู้ประสพภัยน้ำท่วม
จ.อุบลราชธานี

อาหารวันนี้ประกอบด้วย ข้าวเหนียวไก่ทอด น้ำพริกปลาร้า
แตงกวา ข้าวเหนียวมะม่วง 5,000 ชุด
ข้าวเหนียว 3,000 กิโล น้ำพริกปลาร้า 400 กิโล
แตงกวา600 กิโล ไก่สด ลูกชิ้นหมู 1,200 กิโล
น้ำดื่ม 2,400 ขวด
ขอขอบพระคุณ
พ.ต.ท.ศักดิ์ชาย พิศชาติ รองผกก.สภ.เลิงนกทา
คุณปัทมา พิศชาติ เจ้าของโรงแรมศุภสิรีวิลล์ ที่อำนวยความ
สะดวกเรื่องสถานที่ ทำให้การทำอาหารสำเร็จเรียบร้อย
อย่างรวดเร็ว

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมปัจจัยสนับสนุนทำให้มีอาหารอย่างเพียงพอและทั่วถึงระดับหนึ่ง

กุศลทานในครั้งนี้เพื่อความอิ่มท้องยามที่ประสพภัย ขอให้ทุกท่านที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับจงเจริญด้วยความสุขกายสุขใจ
สุขภาพแข็งแรง เจริญด้วยความสำเร็จ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ