วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน  2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300 รูป/คน

: ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดพระนิสิต
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

: ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดโครงการอบรมพระธรรมฑูตรุ่นที่27 
ณ.ศูนย์พัฒนาศาสนาแค็มป์สน
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..

วันนี้ทำ
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย 712กล่อง
หมูทอดข้าวเหนียวแจ่วบอง 780 กล่อง
ขนุนทองประเสริฐ 514 กล่อง
ส่งมอบเป็นกำลังใจให้แพทย์พยาบาล
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
————————————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..