วันศุกร์ที่6พฤศจิกายน 63

วันศุกร์ที่6พฤศจิกายน 63

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ เข้าปริวาสกรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
———————————–

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ