วันศุกร์ที่4ธันวาคม2563

วันศุกร์ที่4ธันวาคม2563
จุดพักฉันเพล
ณ.วัดตำหนัง ต.บางวัน อ.คุระบุรี
จ.พังงา

เป็นผูแทนเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
—————————
สิ่งของทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าผู้เดียว
ข้าวน้ำอาหารได้ทรัพย์มาจากผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ท่านทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด
———————————-
ส่งน้ำดื่ม9,600ขวด
ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคม
ณ.สนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ส่งน้ำดื่ม9,600ขวดช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
———————————–
เสียสละได้..ไม่ต้องรบก็ชนะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ