วันศุกร์ที่30ตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่30ตุลาคม 2563
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรจากทิศทั้งสี่
และผู้ปฎิบัติธรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
———————————-
ร่วมพิธีทอผ้าจีวรเพื่อถวายจุลกฐิน
วันพระขึ้น15 เดือน 12
ณ.วัดพรหมรังษี ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ความสามัคคีที่เกิดจากความศรัทธา
ในคุณของพระรัตนตรัยจากทิศทั้งสี่

จิตที่เป็นกุศลทั้งหมดถักทอผ้าด้วยความตั้งใจเป็นบ่อเกิดอันเกษมเพื่อน้อมถวายแก่พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญในจุลกฐิน
———————————–
ขอเชิญร่วมบุญจุลกฐินทอดถวาย
วันรุ่งพรุ่งนี้ เวลา 13.00น.

ทำบุญตามกำลังศรัทธาที่บัญชีกสิกร
เลขที่ 6332114318 ทศพร วชิระบำเพ็ญ

ความดีไม่ต้องตะโกน
สิ่งใดที่กระทำไว้ดีแล้วย่อมเป็นผลส่งมาที่ผู้กระทำแน่แท้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ