วันศุกร์ที่3มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่3มิถุนายน 2565
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระธรรมฑูตรุ่นที่28
ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายปัจจัยทอดผ้าป่า 2565 กอง
ครั้งที่12ยอดรวม1,748กอง
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
เดินธรรมยาตราวัดไตรสิกขาสู่วัดพระธาตุนาดูน
ณ.วัดลัฏฐิวัน ต.นาข่า อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าอายุพระศาสนา2565กอง
กองละ1,000บาท
หรือทำตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ปัจจัยที่โอนมาทอดผ้าป่าทุกวัน
จนกว่าจะถึงวัดพระธาตุนาดูน
จ. มหาสารคาม

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ