วันศุกร์ที่3ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่3ธันวาคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พรธุดงค์จำนวน350-400รูป
ณ.วัดบ้านตาคงศรีบูรพา
โครงการจาริกอุทยานธรรมดงยางสู่วัดไพรพัฒนา จ ศรีสะเกษ
อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ