วันศุกร์ที่3กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่3กรกฎาคม 2563

ท่านเจ้าคุณพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานบรรพชา
สามเณรจำนวน50รูป

เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวร
และถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระวิปัสสนาจารย์
และพระสงฆ์ตลอดจนผู้ปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งให้เจ้าภาพทุกท่าน จงเจริญด้วยอายุ 
วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติ
ทุกประการเทอญ

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้
แกงเห็ดเผาะใส่หน่อไม้อ่อน
มาม่าผัดไข่
หมูทอดกระเทียม
ไส้กรอกอีสาน
ส้มตำ ข้าวเหนียว ข้าวสวย
ปลาร้าหลน ผักสด
ก๋วยเตี๋ยวหมู ลูกชิ้นนำ้ตก
เฉาก้วย องุ่นเสียบไม้
ทุเรียน

ท่านทั้งหลายจงกล่าวอนุโมทนาบุญเถิด
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ