วันศุกร์ที่29มกราคม2564

วันศุกร์ที่29มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
เข้าปริวาสกรรมปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ทำบุญผาติกรรมอุทิศให้บิดามารดา
และผู้ล่วงลับที่เคยเกี่ยวข้องในชีวิต
ณ.วัดใต้ ต.เมืองคง 
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ร่วมซื้ออุปกรณ์การแพทย์
มอบให้โรงพยาบาล สต.จันทบุรี ต.เขาคิชกูฌ
จ.จันทบุรี

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร 
ณ.ที่พักสงฆ์โพธิญาน ปณพรรณระวังเหตุ 
ต.เขาหินซ้อน บ้านหนองเหียง
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ