วันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ 2563

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่และอุบาสกอุบาสิกา
ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ