วันศุกร์ที่25ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่25ธันวาคม 2563
เข้าสู่เดือนที่2
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์โครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
ปี2563-2564

จุดฉันท์เพลวันที่ 25ธันวาคม 2563 
ณ.สวนปาล์มป้าลัดดา ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
จุดพักปักกลด
วัดพรหมรังษี เขาอิติสุคโต3 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
—————————
สิ่งของทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าผู้เดียว
ข้าวน้ำอาหารได้ทรัพย์มาจากเจ้าภาพผู้มีศรัทธา
ในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด
———————————-
ฝนตกตั้งแต่ตีห้า ณ.เวลานี้ฝนก็ยังตกไม่ขาดสาย
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ