วันศุกร์ที่24ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่24ธันวาคม 2564
ทอดผ้าป่าถวายปัจจัยค่าอาหารบิณฑบาตร
และจิปาถะในการจาริกธุดงค์
แด่พระธุดงค์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ ต.ห้วยทรายเหนือ

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ข้าพเจ้าถวายอาหารบิณฑบาตรแก่
พระธุดงค์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย
บุญใดกุศลใดที่พระสงฆ์จาริกธุดงค์จนเกิดองค์คุณ
ขอคุณธรรมนั้นจงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้า
ในการดำรงค์ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาด้วยเทอญ

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ