วันศุกร์ที่22เมษายน 2565

วันศุกร์ที่22เมษายน 2565

ถวายน้ำดื่ม6,000ขวด
งานพระราชทานเพลิงศพคุญแม่บุญ หนองพร้าว
ณ.วัดโคกก่อง ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์
จ.ศรีสะเกษ

ถวายปัจจัยทุนการศึกษาแก่พระนิสิตเรียนปริญญาโท1ปี ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ ณ.ศูนยพัฒนาศาสนาแคมป์สน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

มอบอาหารเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน100ชุด

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ