วันศุกร์ที่22มกราคม2564

วันศุกร์ที่22มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
เข้าปริวาสกรรมปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.วัดใต้ ต.เมืองคง 
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————–
ทำหน้าที่ตั้งแต่เช้ามืดทุกวัน
..รักพระรัตนตรัย..
.ใจผ่องใสเบิกบาน..
..ลมหายใจเป็นทุน..
..มีบุญเป็นกำไร..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ