วันศุกร์ที่21สิงหาคม 2563..

วันศุกร์ที่21สิงหาคม 2563..
การเจริญวิปัสสนากัมฐานตามแนวสติปัฎฐานสี่ 
ใช้สติควบคู่กับกายและจิต
ทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ 
เมื่อใดเกิดสภาวะธรรมเข้ามากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย
เกิดเวทนาทางกาย ก็ปล่อยวางกาย

ไม่ปล่อยวางจิต

รู้เห็นความเป็นไปเพื่อดับความเห็นผิด 
ดับความลังเลสงสัย ดับความตระหนี่ 
ดับได้บ้างไม่ได้บ้าง ทำทุกวันทุกขณะ 
โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
อย่าขาดสติ เพียงทำจิตให้เป็นกุศลก็พอ 
———————————
ถวายพรม28ม้วนสำหรับใช้ในงานบุญ
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..
: สุกี้ทะเล
: แกงคั่วหอยขม
: ต้มส้มปลาทู
: ไก่ต้มน้ำปลา
: ผัดดอกโสนกะทิ
: น้ำพริกกะปิผักทอด
: ยํามะม่วงปลากรอบ
: หอยจ๊อ
: ไข่เจียวดอกโสน
: สลัด 
: ขนม เค้กกาแฟ ซาลาเปา ครองแครง
: ผลไม้ แคนตาลูป แอปเปิ้ล สาลี่ ฝรั่ง 

..อุทยานธรรมดงยาง และอีก 9 วัด.. 
: ข้าวเหนียว ข้าวสวย
: หัวใจทอดกระเทียม 
: ต้มยำน้ำข้น 
: หลนปลาส้ม 
: ปลาดอรี่ผัดต้นหอม 
: ไข่ดาว 
: ปลาช่อนทอด 
: ผัดกระเพราลูกชิ้นหมูหน่อไม้ 
: ขนม ลอดช่องสิงคโปร 
: ผลไม้ กล้วยหอม 
: กล้วยน้ำหว้า แตงโม องุ่น 

.————————–
..น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย..
..ตั้งนะโม 3 จบ..
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมะณี
 สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา 
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฎิบัติบูชานี้
ทรัพย์ในทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญในทิศทั้งสี่ ขอพระสงฆ์จงโปรดรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าบริสุทธิดีแล้ว จงเป็นไปเพื่อการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานตลอดพรรษา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกุศลผลบุญใดที่ท่านเพ่งเพียรเจริญภาวนาจนเกิดสภาวะธรรม เกิดปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

สิ้นสงสัยในคุณพระศรีรัตนตรัย
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ร่วมบุญทุกท่าน ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————