วันศุกร์ที่20พฤษภาคม 2565 เวลา 16.28 น

วันศุกร์ที่20พฤษภาคม 2565 เวลา 16.28 น.
ถวายหนังสือสำหรับสามเณรเรียนพระบาลี
ณ.วัดตากฟ้าพระอารามหลวง จ.นครสวรรค์
โดยเจ้าภาพจากทิศทั้งสี่ร่วมถวายจำนวน280ชุด

ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้เจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์จงเป็นผู้มีสติปัญญา มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสมปรารถนาทุกประการ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ