วันศุกร์ที่20พฤศจิกายน 2563

วันศุกร์ที่20พฤศจิกายน 2563
ร่วมพิธีต้อนรับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ โครงการจาริก
ธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ตถึงนครปฐม ปี2563-2564
โดยเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต และรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต
ตลอดถึงสำนักพุทธจังหวัดภูเก็ตและญาติโยมชาวภูเก็ต
ร่วมพิธีต้อนรับอย่างอบอุ่น

ต่อจากนั้นทำพิธีมุทิตาสักการะพระอาจารย์จรัน อนังคโน
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่20พฤศจิกายน 

ขออ้างอิงผลบุญจากทาน ศีล ภาวนาที่ข้าพเจ้าสะสมและสร้างมาน้อมถวายเป็นปฎิบัติบูชาแด่พระอาจารย์จรัน อนังคโน
ให้มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นกำลังของพระศาสนาตลอดไป

น้อมกราบอนุโมทนากับพระสงฆ์ทุกรูป
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ