วันศุกร์ที่19มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่19มิถุนายน 2563
เป็นตัวแทนถวายผ้าป่า
จำนวน1,000,000บาท
สร้างพระพุทธศิลาลาดมงคล
หน้าตัก5เมตรฐานกว้าง9เมตร สูง12เมตร 
ประดิษฐานไว้หน้าอำเภอศิลาลาด
บริเวณเสาหลักเมืองศิลาลาด อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ พร้อมทั้งอุบาสก อุบาสิกา ที่เข้าปริวาสกรรม
ปฎิบัติธรรมก่อนเข้าพรรษา
จำนวน400-500รูป/คน

พระสงฆ์ทั้งหมดเดินรับบิณฑบาตรจากชาวบ้านอำเภอศิลาลาดจำนวนมาก

ภัตตาหารที่ถวายพระวันนี้
ข้าวสวย ข้าวเหนียว
แกงเห็ดเผาะใส่ชะอม
ผัดแตงกวากับไข่
ไก่ทอด ส้มตำ
ซุปมะเขือ
ต้มสิบผักใส่กระดูกหมู
ข้าวเหนียวมะม่วง
น้ำดื่ม น้ำปานะ

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่โอนปัจจัยมาร่วมบุญด่วนจี๋ สำเร็จเรียบร้อยมีพิธีวางศิลาฤกษ์วันที่5กรกฎาคม 2563

ช่วงบ่ายน้อมถวายที่ดิน7ไร่ พระสงฆ์สามเณรสวดมนต์ให้พร
ทำพิธีปลูกต้นสาละ
เป็นปฐมฤกษเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา และร่วมบุญเทถนนทำทางเข้าวัดสวนป่ากตัญญุตาราม 100ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน60,000บาท

บุญด่วนจี๋อาทิตยนี้สองรายการ 1 ซื้อที่ดิน7ไร่ 
เป็นเงินจำนวน 840,000บาท
2 ทำบุญสร้างพระประธานประจำอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษเป็นเงินจำนวน1,000,000บาท

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ สาธุ สาธุ สาธุ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ