วันศุกร์ที่18กันยายน 2563..

วันศุกร์ที่18กันยายน 2563..
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์ในปกครองภาค9 ณ.วัดไตรภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด พระสงฆ์1,800รูป

ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์ในปกครองภาค10จังหวัดอุบลราชธานี
พระสงฆ์400รูป
ตั้งโรงทานสองจังหวัดเลี้ยงอาหารญาติโยมที่ร่วมบุญจำนวน2,000คน

อาหารวันนี้
กระเพาะปลา 4,000ชาม
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น4,000ชาม
ผัดกระเพราทะเล 3,500กล่อง
ข้าวผัดคล้ายปู2,000กล่อง
ผัดหมี่ดงยาง 3,000กล่อง
ผลไม้จำนวนมาก
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร


: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..
: ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
: ต้มจืดปลาหมึกยัดไส้
: ผัดฟักทองใส่ไข่
: แกงหน่อไม้ไก่
: ปลาทอดสมุนไพร
: น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู
: สลัด 
: ขนม ไข่หงษ์ ข้าวหมากไรท์เบอรี่ ไอศกรีม มันเชื่อม แครกเกอร์ 
: ผลไม้ แตงโม ฝรั่ง 

..อุทยานธรรมดงยาง และ 9 วัด.. 
: ข้าวสวย ข้าวเหนียว 
: ผัดหมี่กะทิ 
: กระเพราะปลา 
: ผัดกระเพราหมูสับ 
: ผัดกระหล่ำปลี
: แกงเขียวหวานหน่อไม้ไก่ 
: น้ำพริกแจ่วบองปลาร้า ผักสด 
: ปีกไก่ทอด 
: วุ้นมะพร้าว 
: ผลไม้ สาลี่ แอปเปิ้ล มะละกอ แคนตาลูป แตงโม ลองกอง ฝรั่ง 

————————
..น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย..
..ตั้งนะโม 3 จบ..
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมะณี
 สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา 
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฎิบัติบูชานี้
ทรัพย์ในทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญในทิศทั้งสี่ ขอพระสงฆ์จงโปรดรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าบริสุทธิดีแล้ว จงเป็นไปเพื่อการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานตลอดพรรษา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกุศลผลบุญใดที่ท่านเพ่งเพียรเจริญภาวนาจนเกิดสภาวะธรรม เกิดปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

สิ้นสงสัยในคุณพระศรีรัตนตรัย
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ร่วมบุญทุกท่าน ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————
ท่ามกลางสายฝน เหมือนบุญหล่นใส่
ฝนเย็นฉ่ำ ผสมเหงื่อที่ไหลไม่หยุด
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ