วันศุกร์ที่17ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่17ธันวาคม 2564
เป็นผู้แทนบริษัทSJS นามธารี ซิกข์ ชาริตี้
มอบผ้าห่มแก่แม่ชีและนักเรียนตลอดถึง
ชาวบ้านที่มาทำบุญ จำนวน300ผืน

ทำบุญบังสกุลอุทิศให้แก่
คุณป้าเปรม รังสิยวงศ์

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดอนงค์คงคาราม กรุงเทพมหานคร

น้อมถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ