วันศุกร์ที่16เมษายน 2564

วันศุกร์ที่16เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
ถวายค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
ณ.อุทยานธรรมดงยาง 
และวัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
—————–
มอบน้ำดื่ม4,800ขวด
โรงพยาบาลสนาม จ.เชียงใหม่
แก่ผู้ประสบภัยโควิด19

มอบน้ำดื่ม4,800ขวด
โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ อ.ปรานบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ แก่ผู้ประสบภัยโควิด19

มอบน้ำดื่ม4,800ขวด
โรงพยาบาลสนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
กรุงเทพฯ แก่ผู้ประสบภัยโควิด19
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
————————
ปฎิบัติธรรมตลอดเวลา
ทั้งหลับตาและลืมตา

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ