วันศุกร์ที่11ธันวาคม2563

วันศุกร์ที่11ธันวาคม2563
โครงการเดินจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ์
จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
จุดฉัน วันที่ 11 ธันวาคม 2563 
สำนักงานเทศบาลตำบลราชกรูด 
อ.เมือง จ.ระนอง
จุดพักปักกลด คืนวันที่ 11 
วัดบ้านหงาว ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

———————————-
เป็นผูแทนเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน659รูป
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————
เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระนิสิต
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่9-13ธันวาคม รับปริญญาปี2563
จำนวน20,000รูป/คน

————————————

กราบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————–

..บุญในใจ..เห็นอะไรก็เป็นโอกาส..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ