วันศุกร์ที่10เมษายน 2563

วันศุกร์ที่10เมษายน 2563
ส่งข้าวสารอาหารแห้งถวายวัดนาหลวง จังหวัดอุดร
และจังหวัด สกลนคร นองคาย กาฬสิน ขอนแก่น สิงห์บุรี
บึงกาฬ จำนวน98 กล่อง
ร่วมบุญกับสยาดอ20,000บาทช่วยวัดที่ท่าขี้เหล็ก160วัดเชียงราย
ร่วมบุญเทปูนวันโพนธาราม จ.สกลนคร10,000บาท
40ตารางวา
ร่วมทำกล่องอคิริคมอบให้รพ.15,000บาท
ทำบุญไม่ง่ายทำด้วยใจล้วนๆ

อนุโมทนาร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ