วันศุกร์ที่10มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่10มิถุนายน 2565

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
แม่ชีผู้ปฏิบัติ ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ