วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ดูงานที่พุทธคยาติดต่อสถานที่สำหรับพระสงฆ์ไทย เข้าพรรษาในดินแดนพุทธภูมิ

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

ดูงานที่พุทธคยาติดต่อสถานที่สำหรับพระสงฆ์ไทย
เข้าพรรษาในดินแดนพุทธภูมิ

โครงการวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐานสี่ปีที่ 2
กราบนิมนต์ เรียนเชิญพระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ปฎิบัติบูชาในสถานที่ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ได้กระทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญคือการปฎิบัติบูชา

ติดต่อสอบถามได้ที่สถานปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
(ข้อมูลปีที่แล้วมีพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการ 35 รูป)
มีพระวิปัสสนาจารย์ดูแลสอบอารมณ์ตลอดพรรษา

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ